Historie

De eerste bestuursvergadering waarvan de notulen bewaard zijn gebleven is gehouden op dinsdag 15 oktober 1940 in café-restaurant “De Faun” aan de Heerestraat te Groningen.
Blijkbaar zijn er eerder vergaderingen geweest, maar daar zijn geen notulen van.
Het eerste reglement was al besproken op een vergadering van 28 september 1940 maar daar zijn geen notulen van bewaard gebleven.
Op de vergadering van 15 oktober 1940 werden diverse brieven behandeld van verenigingen die inlichtingen wilden ontvangen over de provinciale bond, tevens aanmeldingen en ook een brief van de vereniging in Tolbert die geen lid ‘wenschte’ te worden. Tijdens de oprichting werden er direct al 32 verenigingen lid.

In de periode 1940 t/m 1942 werden er diverse vergaderingen gehouden met de Provinciale lijkenvervoer vereniging om te komen tot een samenwerking.

Daarnaast werd er in het begin al gesproken over een landelijke bond. Mocht die er niet komen of als ze niet aan alle eisen van de Federatie zouden voldoen, dan moest er een onderzoek plaats vinden om een blok te maken met Groningen, Friesland en Drenthe.

Daarna is het bestuur gedwongen ter ruste gegaan tot de eerste vergadering na de bevrijding op 17 november 1945 in Hotel de Beurs te Groningen.
De voorzitter is blij dat alle bestuursleden en hun gezinnen de angstige jaren goed zijn doorgekomen. 

Over de periode 1945 tot 16 september 1970 zijn er geen notulen beschikbaar, kennelijk is er een secretaris geweest die niet alle boeken heeft overgedragen, of iets dergelijks, er is wel eens onderzoek naar gedaan maar tot heden zonder resultaat. Er zijn vanaf 1970 in de provincie Groningen in 5 rayons rayonvergaderingen gehouden.
Dat gebeurde in Loppersum, Winsum, Zuidhorn, Scheemda en Stadskanaal. 

Op het moment van schrijven zijn er 3 rayons in de provincie Groningen. Namelijk: Zuidhorn, Ten Post en Onstwedde.