De bestuursvergaderingen van de Federatie zijn niet openbaar.  Om iets schriftelijk in te brengen of om spreektijd te krijgen tijdens de bestuursvergadering van de Federatie kunt u contact opnemen met de secretaris info@fedgron.nl

6 nov.  DB vergadering

12 nov. ALV Crematorium Ommeland en Stad 20.00 uur

19 nov. ALV Friese Bond

23 dec. Nardus vergadering Nijkerk

10  dec. AB vergadering

15 jan.  DB vergadering

4 febr.  AB vergadering

11 mrt. DB vergadering

7 apr.   AB vergadering

2 juni   AB vergadering

10 juni DB vergadering

19 aug. DB vergadering

1 sept   AB vergadering

Het bestuur wil graag in verbondenheid met de verenigingen aan de slag. We bezoeken hiervoor graag de algemene ledenvergaderingen van de verenigingen in de provincie. Wij zien u en u ziet ons, we zijn samen op zoek naar kansen voor de toekomst.