Agenda

De bestuursvergaderingen van de Federatie zijn niet openbaar.  Om iets schriftelijk in te brengen of om spreektijd te krijgen tijdens de bestuursvergadering van de Federatie kunt u contact opnemen met de secretaris info@fedgron.nl

13 april 2021  19.30 uur  ALV Fedgron online

17 april 2021  10.00 uur ALV Nardus online

Het bestuur wil graag in verbondenheid met de verenigingen aan de slag. We bezoeken hiervoor graag de algemene ledenvergaderingen van de verenigingen in de provincie. Wij zien u en u ziet ons, samen op zoek naar kansen voor de toekomst.