GECOMBINEERDE LEDENVERGADERING van de UITVAARTVERENIGING TEN POST  e.o en de  VERENIGING BEGRAAFPLAATS WITTEWIERUM

Op Maandag 19 maart 2018 aanvang 20.00 uur in Dorpshuis ’t Holt te Ten Post

Aan de leden van de Uitvaartvereniging Ten Post e.o.:

Agenda:

 1. Opening
  Door de voorzitter W. Bolhuis
  Stilstaan bij de mensen die in 2017 zijn overleden.
 2. Notulen
  Door de secretaris K. van Wageningen
 3. Jaarverslag
  Door de secretaris K. van Wageningen
 4. Rekening en verantwoording van de financiën
  Door de penningmeester Th. Jansen
 5. Rapport kascontrolecommissie
 6. Benoeming kascontrolecommissie
 7. Bestuursverkiezing
 8. Vaststelling contributie
 9. Mededelingen
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Op Maandag 19 maart 2018 aanvang na afloop van de vergadering van de uitvaartvereniging in Dorpshuis ’t Holt te Ten Post

Aan de leden van de Vereniging Begraafplaats Wittewierum:

Agenda:

 1. Opening
  Door de voorzitter T. Penninga
  Vaststellen agenda
 2. Notulen
  Door secretaris W. Bolhuis
 3. Verslag administrateur
  Door H. Veldman
 4. Rapport kascontrolecommissie
 5. Bestuursverkiezing
 6. Werkzaamheden op de begraafplaats
 7. Vaststelling contributie
 8. Mededelingen van het bestuur
 9. Rondvraag
 10.  Sluiting