Van de voorzitter

 

Tijdens de algemene ledenvergadering gehouden op 25 maart wisselde het voorzitterschap binnen het federatiebestuur. Teije Penninga overhandigde mij aan het einde van de vergadering de voorzittershamer. Een bijzonder moment; van federatielid word je dan plotseling voorzitter van de federatie.

Natuurlijk is het niet echt plotseling, tijdens onze vergadering hebben wij binnen het bestuur gekeken wie deze taak op zich zou kunnen nemen. Al meer dan een jaar draai ik mee in het bestuur en het is onze taak om de verenigingen zo volledig mogelijk te informeren over allerlei ontwikkelingen omtrent de uitvaart.

De uitvaart, waarbij verenigingen zonder winstoogmerk zoveel mogelijk voor hun leden willen betekenen.

Noaberschap, zorg en aandacht voor uw naasten is belangrijk voor nu en voor later. Vanuit die gedachte zijn de verenigingen in het leven geroepen. Wij zijn trots dat wij de verenigingen voor onze kinderen kunnen behouden, al is het lastig af en toe bestuursleden te vinden.

De werkgroep noaberschap 2.0 is achter de schermen aan de slag zodat we kunnen behouden waar onze ouders en voorouders zich hebben ingezet.

Vandaag las ik in het vakblad Uitvaart( juni 2017) dat de Wet op de lijkbezorging onder de loep wordt genomen door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Een belangrijk punt is het toestaan van nieuwe uitvaarttechnieken. Wat is er dan nog meer mogelijk naast begraven en cremeren? Er wordt gesproken over resomeren.

Duurzaamheid is een belangrijk aspect hierbij. U kunt het gehele artikel van Alexandra Sweers lezen, mocht u meer willen weten ( Uitvaart 2017 blz 10-11).

Ik wens u een goede zomer én veel energie om verder te gaan met de dingen die u allen doet voor de vereniging.

Maria Luimstra

 

BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID

Afgelopen jaar hebben we geïnventariseerd welke verenigingen een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering wilden afsluiten.

We hebben informatie ingewonnen en dit heeft geresulteerd in een overeenkomst met AIG.

Deze overeenkomst is ingegaan per 1 maart 2017.

Dit heeft in eerst instantie geresulteerd in een aanmelding van 20 verenigingen.

Inmiddels hebben weer verenigingen zich aangemeld en de teller staat op dit moment op een aantal van 25 verenigingen. Blijkbaar voorziet deze verzekering toch in een behoefte. We hebben inmiddels een voorschot  van de premie in rekening gebracht gekregen en betaald.

De definitieve afrekening moet nog komen.

Zodra deze binnen is, zullen de deelnemende verenigingen een nota ontvangen van de Federatie.

Nieuw bestuurslid

Ik zou mij graag even aan u willen voorstellen mijn naam is Joyce Nijholt ik ben 37 jaar, samen met mijn man en onze zoon van 8 woon ik in Groningen.

Vanaf mijn 23e jaar ben ik  werkzaam in de uitvaartbranche. Doordat ik opgegroeid ben met mensen om mij heen die dit werk deden was ik van jongs af aan al zeer geïnteresseerd in dit mooie beroep.

Voor mij is er niks mooiers dan families helpen in een moeilijke tijd, mijn streven is met persoonlijke aandacht, eerlijk advies en duidelijke afspraken de familie te ontzorgen en er echt te zijn. Vooral in dit werk zijn de kleine dingen erg belangrijk.

Naast mijn werk wat echt mijn passie is vindt ik het heel belangrijk om met collega’s met andere bedrijven maar ook met uitvaartvereniging goed te kunnen samen werken, ik ben er echt van overtuigd door met respect met elkaar om te gaan je samen veel meer bereikt dan alleen, en vanuit hier dan ook mijn interesse om te helpen waar ik kan bij de uitvaartverenigingen en de federatie want wat zou het mooi zijn er echt voor elkaar te kunnen zijn, elkaar kunnen helpen en ondersteunen, als federatie en verenigingen één te zijn.

Joyce Nijholt

 

Goede ervaring met uw administratiekantoor? Geef het door.
In de ledenvergadering van 25 maart kwam de vraag of de Federatie kan zoeken naar en aantal goede administratiekantoren  waar verenigingen hun administratie collectief kunnen laten verzorgen.

Wanneer meerdere verenigingen hun administratie laten verzorgen bij het zelfde kantoor kunnen er afspraken worden gemaakt, dat kan de kosten behoorlijk drukken. Het federatiebestuur vindt het een goed voorstel, daarom een oproep aan die verenigingen die nu al hun administratie laten extern verzorgen en/of controleren.
Heeft uw vereniging goede ervaringen met een extern bureau, zou u dat dan willen doorgeven aan de Federatie welk administratiekantoor het betreft.
Opgave graag onder vermelding van naam, adres en plaats en telefoonnummer van het administratiekantoor.

Wim van Dijken

 

 

VERZEKERING VRIJWILLIGERS.

Wat is de  Vrijwilligersverzekering? Waar gewerkt wordt, kan wel eens iets misgaan … Met deze verzekering zorgt u ervoor dat mensen die dankbaar vrijwilligerswerk doen in uw gemeente,niet blijven zitten met schade die zij dan misschien oplopen.

(Bijna) elke gemeente heeft een vrijwilligersverzekering afgesloten bij Centraal Beheer Achmea onder de noemer:

VNG Vrijwilligersverzekering.

Dit kan zijn:

 1. Vrijwilligersverzekering Basis
 2. Vrijwilligersverzekering Plus

 

Ad A. Deze verzekering omvat de volgende onderdelen:

 • aansprakelijkheid van de vrijwilligers
 • aansprakelijkheid van de organisatie
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Ongevallen
 • persoonlijke eigendommen

 

Ad B. Hierbij dezelfde onderdelen als bij A, maar aangevuld met:

 • Rechtsbijstand
 • Dekking voor aansprakelijkheid voor Werkgevers.

 

Hierbij dient opgemerkt te worden dat dit een secundaire verzekering is, die pas uitkeert als er geen gebruik gemaakt wordt (of kan worden) van een eigen verzekering.

Bovendien geld de verzekering alleen als de vergoeding van de vrijwilliger valt binnen de grenzen van de belastingdienst.

Deze grenzen zijn: Maximaal € 4,50 per uur (beneden 23 jaar is dit maximaal € 2.,50 per uur) met een maximum van € 150,– per maand en maximaal € 1.500,- per jaar. Dee vergoeding is inclusief alle kosten (behalve reiskosten).

 

BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID

Afgelopen jaar hebben we geïnventariseerd welke verenigingen een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering wilden afsluiten.

We hebben informatie ingewonnen en dit heeft geresulteerd in een overeenkomst met AIG.

Deze overeenkomst is ingegaan per 1 maart 2017.

Dit heeft in eerst instantie geresulteerd in een aanmelding van 20 verenigingen.

Inmiddels hebben we eer verenigingen zich aangemeld en de teller staat op dit moment op een aantal van 25 verenigingen.

Blijkbaar voorziet deze verzekering toch in een behoefte.

We hebben inmiddels een voorschot  van de premie in rekening gebracht gekregen en betaald. De definitieve afrekening moet nog komen.

Zodra deze binnen is, zullen de deelnemende verenigingen een nota ontvangen van de Federatie.

Albert Berends

Verder aan de slag met de tips van Anne Prins

Tijdens de gehouden rayonvergaderingen heeft Anne Prins een inspirerende lezing gehouden over ledenwerving. Het waren voor de meeste leden motiverende bijeenkomsten die direct energie gaven.

Bent u inmiddels in uw omgeving aan de slag gegaan?

Heeft het geleid tot nieuwe vrijwilligers?

De werkelijkheid is echter dat we worden opgeslokt door de waan van de dag. De opgedane ideeën zijn mogelijk in rook op gegaan. Dat zou jammer zijn, vandaar dat we u in de volgende nieuwsbrieven blijven “lastig” vallen met de tips voor ledenwerving.

 Vandaag deel 2

Van de vereniging wordt professionaliteit, doelmatigheid en kwaliteit gevraagd! Dat zijn grote begrippen, maar wat bedoelen we dan eigenlijk. Wanneer zijn we professioneel en doelmatig?

Best lastige vragen. Hiervoor staan op onze website handige tools zoals de gedragscode enz.

Hoe verzorgen verenigingen voor de juiste PR:

 • Stel een contactpersoon aan waar nieuwe leden naar toe kunnen bellen
 • Stel (liefst) open vragen aan de geïnteresseerde
 • Leg uit wat de vereniging allemaal te bieden heeft
 • Zorg dat de informatie op papier mee gegeven kan worden
 • Spreek een vervolgactie af
 • Laat u zien via de streekbladen, facebook, of instagram