Convenant uitvaarten zusterverenigingen.

Het begrip “convenant uitvaarten voor zusterverenigingen”willen we nog even kort toelichten.

Dit kan zijn een door uw vereniging uitgevoerde uitvaart van een lid van een vereniging elders in het land die ook is aangesloten bij Nardus.(is dus landelijke dekking), of een uitvaart van een lid van uw vereniging  welke door een vereniging wordt uitgevoerd die ook is aangesloten bij Nardus. Dit dient
te gebeuren in onderling overleg tussen de verenigingen. het convenant kunt u vinden op de website van Nardus onder: menukaart, voorwaarden en regels,procedure uitvoeren elkaars uitvaarten.
U kunt het convenant ook aanvragen bij het secretariaat van de Federatie.