Welkom bij de website van de Federatie van Uitvaartverenigingen in de provincie Groningen.

De Federatie is een belangenbehartiger van alle uitvaartverenigingen in de provincie Groningen en is aangesloten bij Nardus samenwerkende uitvaartorganisaties.

De Federatie heeft als doel:

  • Het bevorderen, verspreiden en verdedigen van de hulp onderling in het uitvaartwezen.
  • Voorkoming en bestrijding van het winstbejag op het terrein van het uitvaartwezen.
  • Het bevorderen van een goede en correcte verzorging van de uitvaarten.
  • Behartigen en bevorderen van de belangen van de aangesloten uitvaartverenigingen.
  • Het verrichten van alle verdere handelingen die met vorenstaande in ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, alsmede het nemen van aanvullende maatregelen zoals omschreven in het Huishoudelijk Reglement.