Welkom bij de website van de Federatie van Uitvaartverenigingen in de provincie Groningen.

Tijdens de algemene ledenvergadering gehouden op 25 maart wisselde het voorzitterschap binnen het federatiebestuur. Teije Penninga overhandigde mij aan het einde van de vergadering de voorzittershamer. Een bijzonder moment; van federatielid word je dan plotseling voorzitter van de federatie. Natuurlijk is het niet echt plotseling, tijdens onze vergadering hebben wij binnen het bestuur gekeken wie deze taak op zich zou kunnen nemen. Al meer dan een jaar draai ik mee in het bestuur en het is onze taak om de verenigingen zo volledig mogelijk te informeren over allerlei ontwikkelingen omtrent de uitvaart.

De uitvaart, waarbij verenigingen zonder winstoogmerk zoveel mogelijk voor hun leden willen betekenen. Noaberschap, zorg en aandacht voor uw naasten is belangrijk voor nu en voor later. Vanuit die gedachte zijn de verenigingen in het leven geroepen. Wij zijn trots dat wij de verenigingen voor onze kinderen kunnen behouden, al is het lastig af en toe bestuursleden te vinden. De werkgroep noaberschap 2.0 is achter de schermen aan de slag zodat we kunnen behouden waar onze ouders en voorouders zich hebben ingezet. Vandaag las ik in het vakblad Uitvaart( juni 2017) dat de Wet op de lijkbezorging onder de loep wordt genomen door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Een belangrijk punt is het toestaan van nieuwe uitvaarttechnieken. Wat is er dan nog meer mogelijk naast begraven en cremeren? Er wordt gesproken over resomeren. Duurzaamheid is een belangrijk aspect hierbij. U kunt het gehele artikel van Alexandra Sweers lezen, mocht u meer willen weten ( Uitvaart 2017 blz 10-11). Ik wens u een goede zomer én veel energie om verder te gaan met de dingen die u allen doet voor de vereniging.

 

Maria Luimstra

Read more

De Federatie is een belangenbehartiger van alle uitvaartverenigingen in de provincie Groningen en is aangesloten bij Nardus samenwerkende uitvaartorganisaties.

De Federatie heeft als doel:

  • Het bevorderen, verspreiden en verdedigen van de hulp onderling in het uitvaartwezen.
  • Voorkoming en bestrijding van het winstbejag op het terrein van het uitvaartwezen.
  • Het bevorderen van een goede en correcte verzorging van de uitvaarten.
  • Behartigen en bevorderen van de belangen van de aangesloten uitvaartverenigingen.
  • Het verrichten van alle verdere handelingen die met vorenstaande in ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, alsmede het nemen van aanvullende maatregelen zoals omschreven in het Huishoudelijk Reglement.