Welkom bij de website van de Federatie van Uitvaartverenigingen in de provincie Groningen.

De Federatie is belangenbehartiger van uitvaartverenigingen in de provincie Groningen en aangesloten bij Nardus.

Onze  doelstellingen zijn:

  • Het bevorderen, verspreiden en delen van onderlinge kennis van het uitvaartwezen.
  • Voorkoming en bestrijding van winstbejag.
  • Het bevorderen kwalitatieve uitvaartzorg.
  • Stimuleren onderlinge samenwerking.
  • Toekomstgericht werken.

In het beleidsplan 2019-2022 leest u hoe we onze doelen willen realiseren.