Welkom

Welkom bij de website van de Federatie van Uitvaartverenigingen in de provincie Groningen.

De Federatie is belangenbehartiger van uitvaartverenigingen in de provincie Groningen en aangesloten bij Nardus.

Onze  doelstellingen zijn:

  • Het bevorderen, verspreiden en delen van onderlinge kennis van het uitvaartwezen.
  • Voorkomen van winstbejag.
  • Het bevorderen kwalitatieve uitvaartzorg.
  • Stimuleren onderlinge samenwerking.
  •  Activeren toekomstgericht werken.

In het beleidsplan 2019-2022 leest u hoe we onze doelen willen realiseren.