Welkom bij de website van de Federatie van Uitvaartverenigingen in de provincie Groningen.

Weemoed

Met enige weemoed schrijft ik deze laatste bijdrage aan de nieuwsbrief van de federatie. Ik hoop tijdens de Algemene Ledenvergadering(ALV) die we houden op 25 maart in zaal Balk te Zuidhorn, af te treden als voorzitter.

Ik blijf nog een jaar aan als bestuurslid, maar het is dan niet meer mijn taak de eerste bladzijde van de nieuwsbrief te vullen. Weemoed een wat ouderwets woord, ja, ik ben al wat ouder, daar zal het wel van komen.Ik heb het woord toch nog maar eens even opgezocht, op internet dat dan weer wel. De omschrijving “een beetje bedroefd zijn om iets fijns dat voorbij is” geeft goed weer wat ik bedoel.

 Het woord ouderwets bleef overigens ook even hangen, zo kijken veel mensen aan tegen een uitvaartvereniging. Wie maakt zich daar druk over, als iemand overleden is, dan bel je een professional en het wordt allemaal geregeld. Een uitvaartvereniging moet zich daar dan ook zo nodig nog eens mee bezig houden.En de kosten, daar ben je toch voor verzekerd. Ondertussen worden soms enorme bedragen in rekening gebracht, je komt bedragen van meer dan € 10.000,- tegen.

Het is big business geworden, daarom worden bakken commercie over ons uitgestort, van Adelheid tot Ali B en alles wat daar tussen zit. Ali B heeft overigens mijn voorkeur, mits in gepaste frequentie zichtbaar in de reclame. Uitvaartverenigingen leggen soms het moede hoofd wel eens neer, die willen van de klus af, jongeren krijg je niet meer voor een bestuur is vaak de klacht.

En dan komt Anne Prins vertellen hoe het moet, hoe je leden kunt werven, hoe je bestuursleden kunt werven, het zal niet altijd precies het resultaat hebben wat je hoopt, maar het levert meestal wel wat op. Het nadeel is dat het bestuur in eerste instantie er mee aan het werk moet. Raap uw moed bij elkaar, denk terug aan de tijd dat u nog wel warmliep voor de uitvaartvereniging en breng dat over. Iets doen voor medemensen is bijzonder tegenwoordig, het besturen van een vereniging doe je voor medemensen, dan doe je dus iets bijzonders.

Het is zeker de moeite waard, er aan bij te dragen dat de kosten van een uitvaart niet uit de hand lopen, dat met de werkwijze tijdens de uitvaart aangesloten word bij de traditie in de plaats waar je woont. De bestuursleden van de federatie kennen de problemen van de uitvaartverenigingen, ze zijn zelf bestuurslid van een plaatselijke vereniging. Ze staan met hun poten in de klei, bij wijze van spreken. Bovendien kijken ze vaak bij andere verenigingen in de keuken en helpen bij wijze van spreken bij de afwas. Geprobeerd wordt de verenigingen verder te helpen, ze klaar te maken voor de komende jaren.

Ik dat kader ben ik zeer benieuwd naar de manier waarop de desbetreffende commissie het idee “noaberschap” verder uitwerkt. U zult er vast nog veel van horen.

De gedachte samenwerken waar nodig en zelfstandig blijven waar mogelijk is, zal daar vast en zeker in terug komen. Belangrijk is en blijft dat verenigingsbesturen goed weten hoe ze er voor staan, niet alleen financieel maar ook op het gebied van bestuurskracht. Is dat niet optimaal, ga dan in gesprek met het bestuur van de federatie, er zijn best wel veel oplossingen mogelijk. Hoe eerder u komt hoe eerder er met u meegedacht kan gaan worden.

Na de ALV zal ik op iets meer afstand staan dan zal ik een beetje
bedroefd zijn om iets fijns dat voorbij is, maar ik kom er wel overheen,
maakt u zich maar geen zorgen.

Bedankt voor alles.

Teije Penninga

Read more

De Federatie is een belangenbehartiger van alle uitvaartverenigingen in de provincie Groningen en is aangesloten bij Nardus samenwerkende uitvaartorganisaties.

De Federatie heeft als doel:

  • Het bevorderen, verspreiden en verdedigen van de hulp onderling in het uitvaartwezen.
  • Voorkoming en bestrijding van het winstbejag op het terrein van het uitvaartwezen.
  • Het bevorderen van een goede en correcte verzorging van de uitvaarten.
  • Behartigen en bevorderen van de belangen van de aangesloten uitvaartverenigingen.
  • Het verrichten van alle verdere handelingen die met vorenstaande in ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, alsmede het nemen van aanvullende maatregelen zoals omschreven in het Huishoudelijk Reglement.